Ideológián innen és túl

Előadó: 
László Gábor
Szervezet: 
BMF KGK Vállalkozásmenedzsment Intézet
11:40-12:00
kongresszusi terem

Világszerte megfigyelhető a nyílt forráskódú szoftverek használatának előretörése. A legnagyobb szoftvervásárlók és felhasználók általában a kormányzatok, az államigazgatási szervek, akik szintén felfigyeltek erre az erősödő informatikai trendre, és különböző kezdeményezéseket indítottak a nyílt forráskódú szoftverek felhasználási lehetőségeinek feltárására. A nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatban nemzetközi szinten és Magyarországon is sok negatív prekoncepcióval, ismerethiánnyal és téves értelmezéssel lehet találkozni. A nyílt forráskódú szoftverek kormányzatok általi használatával kapcsolatosan mindenkinek van valamilyen elképzelése, véleménye. Ezek a vélemények azonban a legtöbbször meglehetősen erős érzelmi vagy ideológiai alapon nyugszanak. A kormányzatok szoftverpreferenciái sokkal több területre vannak hatással és befolyással, mint az egy egyszerű döntéssel indokolhatónak tűnne.

Az előadásban bemutatásra kerül a kormányzatok által használt, illetve támogatott szoftverek szélesebb körű társadalmi-gazdasági hatásainak, a nyílt forráskódú szoftverek összetett jelenségének sokoldalú, ugyanakkor egy egységes, átfogó elméleti és multidiszciplináris keretrendszere.